Radca Prawny Kamil Zięba

Rzetelnie i skutecznie – oto motto mojej Kancelarii. Pomogę w rozwiązaniu każdego problemu prawnego mojego klienta.

więcej o mnie

O mnie

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Radca Prawny Kamil Zięba świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, firm, jak i dla klientów instytucjonalnych.

Moim celem jest zapewnienie obsługi prawnej na jak najwyższym poziomie – spełniającym oczekiwania nawet najbardziej wymagającego klienta. Zaufanie klientów jest największą wartością i nagrodą. Od początku założenia Kancelarii przykładam szczególny nacisk na indywidualne podejście do klienta oraz jego spraw – niezależnie od ich rodzaju czy rozmiaru. Sprawy moich Klientów prowadzone są profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem. Poza identyfikacją problemu prawnego Klienta, poświęcam znaczną uwagę na znalezienie optymalnego rozwiązania dla Jego sprawy.

W trosce o profesjonalną obsługę klientów oraz ich sprawy moja Kancelaria stale współpracuje z doradcami podatkowymi, komornikami, notariuszami i innymi Kancelariami radców prawnych oraz adwokatów z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz lubelskiego.

Zakres usług

Kancelaria zajmuje się w szczególności obsługą prawną klientów indywidualnych w zakresie prawa cywilnego oraz podmiotów gospodarczych (zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób prowadzących  działalność gospodarczą).

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość uzależniona pozostaje od nakładu pracy, stopnia skomplikowania sprawy i czasu poświęconego na jej prowadzenie.

W sprawach o odszkodowanie istnieje możliwość rozliczenia po zakończeniu postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczyciela bądź po zakończeniu postępowania sądowego.

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Zięby zajmuje się wszechstronną obsługą prawną klientów indywidualnych. Pomoc prawna obejmuje zarówno reprezentację w sprawie przed właściwymi sądami, urzędami i instytucjami, jak i udzielanie porad prawnych w pojedynczych sprawach.

Przykładowe rodzaje spraw:

 • Sprawy spadkowe (spadek, wydziedziczenie, niegodność dziedziczenia, zachowek, zapis, polecenie testamentowe)
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości, dział nieruchomości
 • Darowizna, dożywocie – porady prawne, spory sądowe
 • Zasiedzenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
 • Naruszenie posiadania, bezumowne korzystanie z nieruchomości np. gruntu lub lokalu
 • Służebność drogi lub przesyłu
 • Wywłaszczenie
 • Obrót nieruchomościami: najem, dzierżawa, kupno
 • Odszkodowanie komunikacyjne (OC, AC), za szkody na osobie (zadośćuczynienie, NW), za błędy lekarskie, z tytułu nienależytego wykonania umowy
 • Reklamacja i rękojmia (dochodzenie roszczeń przez konsumentów)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS (reprezentacja przed organem rentowym lub właściwym sądem w takich sprawach jak emerytura, renta, odszkodowanie, zasiłek, świadczenie rehabilitacyjne i dochodzenie od ZUS związanych z tym roszczeń, odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu składek – w tym także odpowiedzialność osób trzecich, przedawnienie)
 • Naruszenie praw autorskich
 • Umowy i ugody (ocena ryzyka, weryfikacja, negocjacje, projekt – sporządzanie, odstąpienie, zabezpieczenie np. weksel, hipoteka, zastaw rejestrowy i zwykły, dochodzenie roszczeń np. wykonanie, o zapłatę (odszkodowanie z tytułu nienależytego lub niewykonania umowy, kara umowna, zwrot zaliczki, zadatek)
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

 • Rozwód
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Kontakty z dziećmi i władza rodzicielska
 • Ubezwłasnowolnienie
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną działalności podmiotów gospodarczych. Obejmuje ona nie tylko reprezentację podmiotu w postępowaniach sądowych i administracyjnych, ale także stałą pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających w toku codziennej działalności gospodarczej, przygotowywanie umów oraz wsparcie w negocjacjach z kontrahentami firmy, przygotowywanie i wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wybór formy obsługi pozostaje w gestii klienta i w razie potrzeby może przybrać formę doraźnych bądź stałych konsultacji lub świadczenia bieżącej pomocy prawnej w firmie na zasadzie prawnika „in-house” w wymiarze czasu dopasowanym do potrzeb mocodawcy.

Przykładowe usługi oferowane przez Kancelarię to:

 • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego w tym sporządzanie umów czy statutów.
 • Kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami w każdej instancji, w tym prowadzenie spraw na etapie egzekucji komorniczej,
 • udzielanie porad prawnych, opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • przygotowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące sporządzanie i analizowanie treści umów, ugód oraz prowadzenie negocjacji,
 • pomoc przy przekształcaniu, rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych oraz reprezentacja Klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe,
 • skuteczne dochodzenie należności finansowych.
Odszkodowania

Odszkodowania

Odszkodowania

Kancelaria działa na rzecz osób poszkodowanych jak i potencjalnych sprawców szkód w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a także spraw związanych z następstwami błędów medycznych. Doświadczenie oraz indywidualna analiza każdej sprawy pozwala mi w sposób profesjonalny reprezentować moich Klientów.

Świadczę także pomoc w prowadzeniu negocjacji oraz postępowań sądowych związanych z ustanawianiem służebności przesyłu linii energetycznych oraz innych mediów.

Windykacja

Windykacja

Windykacja

Zapewniam pomoc w prowadzeniu negocjacji dotyczących sposobu i terminów spłat istniejących wierzytelności. Zapewniam pośrednictwo w zawieraniu porozumień i ugód sądowych w celu minimalizacji kosztów związanych z dochodzeniem zapłaty należności w postępowaniu sądowym oraz skrócenia czasu oczekiwania na rzeczywiste odzyskanie należności.

Podejmuję również działania zmierzające do odzyskania należności na drodze postępowania sądowego oraz zapewniam reprezentację przed organami egzekucyjnymi.

Celem moich działań jest szybkość i skuteczność w odzyskiwaniu Państwa wierzytelności bez konieczności narażania na zbędne koszty sądowe czy egzekucyjne i z uwzględnieniem sytuacji finansowej dłużnika.

Prawo karne i wykroczeń

Prawo karne i wykroczeń

Prawo karne i wykroczeń

Moja Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego. Obejmują one między innymi reprezentowanie przed organami ścigania i w postępowaniu sądowym, w charakterze obrońcy, a także pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego czy oskarżyciela prywatnego. Zajmuję się sporządzaniem pism na każdym etapie postępowania oraz udział w czynnościach procesowych.

Służę pomocą w szczególności w zakresie:

 • przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, rozbój, oszustwo);
 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (bójka, pobicie, uszkodzenia ciała);
 • przestępstw z wykorzystaniem nowych technologii (przestępstwa komputerowe i internetowe);
 • przestępstw o charakterze seksualnym (zgwałcenie, wykorzystanie);
 • przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami;
 • wypadków komunikacyjnych i kolizji (spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego);
 • błędów lekarskich;
 • przestępstw gospodarczych i skarbowych (oszustwo kredytowe, pokrzywdzenie wierzycieli);
 • wykroczeń.
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego materialnego oraz postępowania administracyjnego.

Świadczone usługi dotyczą m.in.:

 • zastępstwa w postępowaniach administracyjnych
 • zastępstwa w postępowaniach sądowo administracyjnych
 • sporządzania wniosków odwołań i skarg
 • sporządzania zażaleń na postanowienia
 • pomocy przy uzyskiwaniu pozwoleń i koncesji

Aktualności / Blog

Zapraszam do zapoznania się z najnowszymi wpisami na moim blogu.

Czytaj więcej

Dane kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Kamil Zięba
ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 3
35-032 Rzeszów

tel.: +48 725 221 990
e-mail: kancelaria@radcazieba.pl
NIP: 8133868629