Zapewniam pomoc w prowadzeniu negocjacji dotyczących sposobu i terminów spłat istniejących wierzytelności. Zapewniam pośrednictwo w zawieraniu porozumień i ugód sądowych w celu minimalizacji kosztów związanych z dochodzeniem zapłaty należności w postępowaniu sądowym oraz skrócenia czasu oczekiwania na rzeczywiste odzyskanie należności.

Podejmuję również działania zmierzające do odzyskania należności na drodze postępowania sądowego oraz zapewniam reprezentację przed organami egzekucyjnymi.

Celem moich działań jest szybkość i skuteczność w odzyskiwaniu Państwa wierzytelności bez konieczności narażania na zbędne koszty sądowe czy egzekucyjne i z uwzględnieniem sytuacji finansowej dłużnika.

Dane kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Kamil Zięba
ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 3
35-032 Rzeszów

tel.: +48 725 221 990
e-mail: kancelaria@radcazieba.pl
NIP: 8133868629