• Rozwód
  • Alimenty
  • Podział majątku wspólnego
  • Kontakty z dziećmi i władza rodzicielska
  • Ubezwłasnowolnienie
Dane kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Kamil Zięba
ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 3
35-032 Rzeszów

tel.: +48 725 221 990
e-mail: kancelaria@radcazieba.pl
NIP: 8133868629