Moja Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego. Obejmują one między innymi reprezentowanie przed organami ścigania i w postępowaniu sądowym, w charakterze obrońcy, a także pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego czy oskarżyciela prywatnego. Zajmuję się sporządzaniem pism na każdym etapie postępowania oraz udział w czynnościach procesowych.

Służę pomocą w szczególności w zakresie:

  • przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, rozbój, oszustwo);
  • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (bójka, pobicie, uszkodzenia ciała);
  • przestępstw z wykorzystaniem nowych technologii (przestępstwa komputerowe i internetowe);
  • przestępstw o charakterze seksualnym (zgwałcenie, wykorzystanie);
  • przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami;
  • wypadków komunikacyjnych i kolizji (spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego);
  • błędów lekarskich;
  • przestępstw gospodarczych i skarbowych (oszustwo kredytowe, pokrzywdzenie wierzycieli);
  • wykroczeń.
Dane kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Kamil Zięba
ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 3
35-032 Rzeszów

tel.: +48 725 221 990
e-mail: kancelaria@radcazieba.pl
NIP: 8133868629