Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną działalności podmiotów gospodarczych. Obejmuje ona nie tylko reprezentację podmiotu w postępowaniach sądowych i administracyjnych, ale także stałą pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających w toku codziennej działalności gospodarczej, przygotowywanie umów oraz wsparcie w negocjacjach z kontrahentami firmy, przygotowywanie i wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wybór formy obsługi pozostaje w gestii klienta i w razie potrzeby może przybrać formę doraźnych bądź stałych konsultacji lub świadczenia bieżącej pomocy prawnej w firmie na zasadzie prawnika „in-house” w wymiarze czasu dopasowanym do potrzeb mocodawcy.

Przykładowe usługi oferowane przez Kancelarię to:

  • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego w tym sporządzanie umów czy statutów.
  • Kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami w każdej instancji, w tym prowadzenie spraw na etapie egzekucji komorniczej,
  • udzielanie porad prawnych, opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  • przygotowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące sporządzanie i analizowanie treści umów, ugód oraz prowadzenie negocjacji,
  • pomoc przy przekształcaniu, rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych oraz reprezentacja Klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe,
  • skuteczne dochodzenie należności finansowych.
Dane kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Kamil Zięba
ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 3
35-032 Rzeszów

tel.: +48 725 221 990
e-mail: kancelaria@radcazieba.pl
NIP: 8133868629