Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Zięby zajmuje się wszechstronną obsługą prawną klientów indywidualnych. Pomoc prawna obejmuje zarówno reprezentację w sprawie przed właściwymi sądami, urzędami i instytucjami, jak i udzielanie porad prawnych w pojedynczych sprawach.

Przykładowe rodzaje spraw:

 • Sprawy spadkowe (spadek, wydziedziczenie, niegodność dziedziczenia, zachowek, zapis, polecenie testamentowe)
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości, dział nieruchomości
 • Darowizna, dożywocie – porady prawne, spory sądowe
 • Zasiedzenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
 • Naruszenie posiadania, bezumowne korzystanie z nieruchomości np. gruntu lub lokalu
 • Służebność drogi lub przesyłu
 • Wywłaszczenie
 • Obrót nieruchomościami: najem, dzierżawa, kupno
 • Odszkodowanie komunikacyjne (OC, AC), za szkody na osobie (zadośćuczynienie, NW), za błędy lekarskie, z tytułu nienależytego wykonania umowy
 • Reklamacja i rękojmia (dochodzenie roszczeń przez konsumentów)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS (reprezentacja przed organem rentowym lub właściwym sądem w takich sprawach jak emerytura, renta, odszkodowanie, zasiłek, świadczenie rehabilitacyjne i dochodzenie od ZUS związanych z tym roszczeń, odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu składek – w tym także odpowiedzialność osób trzecich, przedawnienie)
 • Naruszenie praw autorskich
 • Umowy i ugody (ocena ryzyka, weryfikacja, negocjacje, projekt – sporządzanie, odstąpienie, zabezpieczenie np. weksel, hipoteka, zastaw rejestrowy i zwykły, dochodzenie roszczeń np. wykonanie, o zapłatę (odszkodowanie z tytułu nienależytego lub niewykonania umowy, kara umowna, zwrot zaliczki, zadatek)
Dane kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Kamil Zięba
ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 3
35-032 Rzeszów

tel.: +48 725 221 990
e-mail: kancelaria@radcazieba.pl
NIP: 8133868629