Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego materialnego oraz postępowania administracyjnego.

Świadczone usługi dotyczą m.in.:

  • zastępstwa w postępowaniach administracyjnych
  • zastępstwa w postępowaniach sądowo administracyjnych
  • sporządzania wniosków odwołań i skarg
  • sporządzania zażaleń na postanowienia
  • pomocy przy uzyskiwaniu pozwoleń i koncesji
Dane kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Kamil Zięba
ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 3
35-032 Rzeszów

tel.: +48 725 221 990
e-mail: kancelaria@radcazieba.pl
NIP: 8133868629